Partners, naasten en dierbaren

Chemsex-problematiek in je directe omgeving kan zeer aangrijpend zijn en ook jou diep raken. Gevoelens als intense bezorgdheid, verdriet en schaamte kunnen opspelen bij naasten en dierbaren, maar ook negatieve emoties als onbegrip, boosheid en machteloosheid. Dit kan de nodige spanning veroorzaken. Regelmatig communiceren met wederzijds respect is een belangrijke stap om verder te komen. Maar wanneer en hoe voer je het gesprek?

Zoek je hulp?

Zoek je hulp of ondersteuning als naaste? Ga naar onze zorgkaart en vind het aanbod bij jouw in de buurt.

Hoe voer je het gesprek als naaste? 

Praat alleen op de momenten dat de ander nuchter is. Begin het gesprek nooit als je opgefokt of woedend bent.  

Communiceer altijd face-to-face, liever niet telefonisch en nooit per app of online. 

Start het gesprek met de opmerking dat jij het lastig vindt om het onderwerp aan te kaarten. Maak duidelijk dat jij je zorgen maakt. 

Stel open vragen over de meerwaarde van chemsex/druggebruik. Laat hem/haar aan het woord. Kraak de ander niet af, maar versterk het zelfbeeld van de gebruiker. Als de ander te negatief over zichzelf denkt, is dat vaak een trigger om te gebruiken.   

Veroordeel niet. Probeer open te praten over druggebruik. Vaak is de ander zich bewust van de negatieve effecten en worstelt daarom met onmacht, frustratie, schaamte en schuldgevoel.  

Weet dat jij de ander nooit kunt dwingen om te minderen/stoppen met gebruik. Besef altijd dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is.  

Wil de ander (nog) niet stoppen/minderen, zul je dat moeten aanvaarden. Hoe moeilijk dat ook is. Vaak ontstaat een gedragsverandering als de naaste meer afstand neemt of een flinke stap terugzet. 

Woon je samen? Je kunt een relatie alleen voortzetten als beiden willen veranderen. Jij stopt met zorgen, de ander mindert/stopt met gebruik.   

Reageer niet met harde meningen, opvattingen en verwijten. Gebruik geen loze dreigingen. Vermijd een ruzieachtige sfeer.  

Toon begrip en heb geduld. Realiseer je dat het niet gemakkelijk is om zomaar met chemsex te stoppen. Voor de ander kan het behoorlijk beangstigend zijn zich een leven zonder voor te stellen. Vaak zijn er ook vriendschappen ontstaan. Een leven zonder chemsex voelt als een verdorde woestijn. 

Denk aan gewenste gedragsveranderingen die bij jezelf niet lukken. Bijvoorbeeld nagelbijten, afvallen of series bingen. Vaak begrijp je dan beter waarom het zo moeilijk is met chemsex te minderen/stoppen.