Crystal Meth Anonymous (CMA)

Crystal Meth Anonymous (CMA) is een groep mensen voor wie crystal meth, een ernstig probleem is geworden. Zij delen hun ervaring, kracht en hoop met elkaar, zodat zij hun gezamenlijk probleem kunnen oplossen en andere verslaafden kunnen helpen clean te blijven van gebruik van crystal meth.
Specifieke hulp voor:

• CMA biedt support aan mensen die willen stoppen met crystal meth (en/of overig middelengebruik).
• Crystal Meth Anonymous (CMA) is een groep ex-gebruikers (een ‘fellowship’) voor wie crystal meth-gebruik een (ernstig) probleem is geworden. Deelnemers delen hun ervaringen, kracht en hoop tijdens herstel met andere ex-gebruikers.
• Het programma heeft volledige onthouding van alle middelen als uitgangspunt en is gebaseerd op het12 stappenmodel.

Bereikbaarheid:

per mail

Geschutswerf 12 1018 AW Amsterdam