Narcotics Anonymous

NA is een niet-commerciële gemeenschap van mensen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen.
Specifieke hulp voor: LHBTI+, Hetero, Sekswerk

• NA is een niet-commerciële gemeenschap voor mensen voor wie druggebruik problematisch is (geweest).
• NA richt zich op mensen die willen stoppen met middelengebruik.
• De supportgroep bestaat uit herstellende ex-gebruikers die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen.
• Het programma heeft volledige onthouding van alle middelen als uitgangspunt en is gebaseerd op het 12 stappenmodel

Bereikbaarheid:

per mail