Psychologenpraktijk Amsterdam Centrum

Specifieke hulp voor: LHBTI+, Hetero, Sekswerk, Vrienden / familie
  • Ik bied GGZ-behandeling of seksuologische behandeling met enige kennis van/vertrouwdheid met chemsex. In de GGZ basis worden klachten behandeld als depressie, angst, burn-out, trauma, relationele problematiek en lichtere verslavingsproblematiek, wanneer hiervoor een relatief korte therapie zinvol kan zijn.
  • De seksuologische therapie is gericht op klachten/problemen in seksueel functioneren, behoefteverschillen in relaties, seksverslaving, seksuele traumata, vragen rond seksuele oriëntatie en gender problematiek.
  • Behandeling bestaat uit maximaal acht consulten (bij vergoede zorg).

Keizersgracht 62-64, 1015 CS Amsterdam

Jantje Reichling-de Jong