Tactus Verslavingszorg

Tactus verslavingszorg is er voor mensen met problemen met hun middelengebruik en hun naasten. Wij beiden hulp vanaf preventie tot klinische behandeling aan client en zijn omgeving.
Specifieke hulp voor: LHBTI+, Hetero, Sekswerk, Vrienden / familie

Naast een vrijblijvend gesprek kun je je natuurlijk ook aanmelden voor intake en behandeling. Behandeling
Tactus beschikt over een gevarieerd en flexibel hulpaanbod. Je kunt thuis (ambulant) behandeld worden of in de kliniek. We helpen je niet alleen om door te zetten, maar laten je ook zien dat een leven zonder verslaving echt de moeite waard is.

Ondersteuning naasten: Bij een verslaving kunnen jouw naasten (familie en vrienden) ook hulp gebruiken. Met ondersteuning zullen jouw naasten beter in staat zijn om er voor je te zijn, terwijl ze daarbij zichzelf niet verliezen. Soms is het ook nuttig om juist samen trainingen te volgen tijdens jouw behandeling. B.v. deelnemen aan een partnergroep.

Eindevaluatie: Als je klaar bent met de behandeling volgt er een eindevaluatie met jouw behandelaar. Jouw zorgplan wordt getoetst aan de hand van jouw mening, opmerkingen en wensen. Hierna begint jouw nazorg, of wanneer nodig, een extra behandeling. We zullen je vragen om schriftelijk akkoord te geven.

Nazorg: Jouw behandeling is pas klaar als de nodige nazorg is geregeld en je akkoord bent met jouw eindevaluatie. Er is een gevarieerd aanbod van nazorg. Denk aan woonbegeleiding, werk- en dagbesteding maar ook zelfhulpgroepen.

088-3822887

06-20983454

Tactus Ambulatorium Enschede Raiffeisenstraat 75 7514 AM ENSCHEDE

Linda Wolsink